Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku z tyt VAT i WNIP
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z naliczaniem amortyzacji
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
  • archiwizacja dokumentów

Kursy i certyfikaty


  • biuro księgowe szczecin
  • biuro podatkowe gumieńce
  • biuro rachunkowe szczecin
  • biuro rachunkowe gumieńce