Kadry i płace

Kadry i płace

PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji personalnej pracowników
 • akta osobowe, ewidencja i harmonogram czasu pracy, kartoteki pracownicze
 • prowadzenie dokumentacji związanej z umowami o pracę, umowami cywilnoprawnymi
 • sporządzanie list płac, umów zleceń/ o dzieło
 • wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek z tytułu w/w umów
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach
 • archiwizacja dokumentów kadrowych
 • monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • czuwanie nad obowiązkiem pracodawcy z zakresu prawa pracy
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Kursy i certyfikaty


 • biuro księgowe szczecin
 • biuro podatkowe gumieńce
 • biuro rachunkowe szczecin
 • biuro rachunkowe gumieńce